Krigen på Säter

Åsa skriver:

Någon borde skriva en bok om krigen på Säter, jag tror de har pågått oupphörligt under hela sjukhusets historia. En grov sammanfattning är att psykiatrin präglats av en evig kamp mellan tradition och utbildning, mellan manligt och kvinnligt. ”Här gör vi som vi alltid har gjort och ingen ska komma med några frågor om varför.” Traditionen är manlig. I den förenades tidigt manliga outbildade skötare med psykologiskt och psykoterapeutiskt okunniga läkare. Så småningom inträdde utbildade kvinnor i historien: sjuksköterskor.(Den som vill ha hela den historien rekommenderas ”Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård under 1900-talet första hälft” av Gunnel Svedberg, en doktorsavhandling från Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri, Karolinska institutet, 2002.)

Personligen har jag kunnat följa de svenska mentalsjukhusen sedan 1968. Många patienter skrev brev till mig när jag blev krönikör i Aftonbladet 1968. 1970-talskriget på Säter följde jag främst i medierna. Det utbröt när terapeuten Barbro Sandin kom dit med revolutionerande metoder som fick läkarna att slå bakut. När jag 1980 flyttade till Västerdalarna ägnade lokalradion stor uppmärksamhet åt de strider som under flera år pågick mellan Barbro Sandin och överläkaren Kurt Eklund.

Den senare blev 1991 min dåvarande sambo Adams läkare, så jag var glad att jag aldrig hade försökt halshugga Eklund offentligt. Kriget Sandin/Eklund var av den arten att en särskild opartisk medlare utsågs. Det vet jag bara för att jag kände den personen. Det vore intressant att i dag höra vad som kom fram då.

Barbro Sandin hade en handledare som den gången hade gott rykte: Margit Norell, i dag mest känd som den avlidna psykoanalytiker som fick allt att spåra ur kring Thomas Quick. En kortfattad och bra redogörelse för vem Margit Norell var, och vad objektrelationsteorin är, ges av psykiatern Karin Rodhe i Läkartidningen http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticle.aspx?articleId=19042

Barbro Sandins mest kända patient är psykologen Elgard Jonsson, författare till den fina boken Tokfursten. Adam och jag hörde honom på en konferens under psykiatriveckan i Norrtälje, troligen år 2000. Han berättade för publiken att motståndarnas kampanj mot honom och Sandin aldrig tog slut. Den följde två linjer. Den ena var att han aldrig haft schizofreni, så Barbro Sandin hade inte alls botat honom. Enligt den andra linjen var han fortfarande sjuk och regelbundet intagen, i hemlighet. Knappast på Säter då, antar jag.

Psykiatrin skiljer sig från annan sjukvård genom det utbredda godtycket och oförmågan att följa fastlagda regler. Socialstyrelsen kan komma med riktlinjer, men de spelar ingen roll i praktiken. Där betonas alltid vikten av samverkan med patientens närstående, något som ofta motarbetas i praktiken, som i Sture Bergwalls fall. När en läkare kan hävda att Sture Bergwall inte bör bli fri för att han saknar socialt nätverk känns det som om rättspsykiatrin i Säter utgår från att det är som det brukar vara med patienterna: ofta lyckas vården skrämma bort det sociala nätverket helt och hållet. Den här gången har det inte gått. Det har Säters sjukhus kanske inte uppfattat? Det har annars både patienten och anhöriga offentligen vittnat om.

Finns det någon rättvisa måste Sture Bergwall få slippa Säter. Men det kanske det inte gör? I psykiatrin vet man aldrig. Du behöver inte ens vara dömd, skär det sig mellan patienten och vården eller vården och patientens sociala nätverk kan patienten bli kvar i slutenvård i decennier.

Anmäl? Vart då? I sådana ärenden finns det vanligen åtskilliga anmälningar och utredningar som leder – till ingenting alls. Antingen avskrivs de, eller också noteras att vården brustit (ofta efter självmord). Eller, det vanligaste: att journalerna visar att allt skötts på rätt sätt. Det var bara det att patienten dog. Alternativt fortfarande lever, men blir sämre och sämre, på grund av felaktig medicinering och social isolering. Utan att någon lyssnar på patientens närstående.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s