Vårdskandal är det rätta namnet på Thomas Quick-fallet

Åsa skriver:

Publicerad i Dagens Samhälle nr 27, 15/8- 2013 (http://www.dagenssamhalle.se)

Antalet platser i sluten psykiatrisk vård har dragits ner kraftigt de senaste decennierna. De sjuka skulle ut från institutionerna. Ett av resultaten är att det nu är mycket svårt att bli intagen. Ändå kan de sjukaste paradoxalt nog bli kvar i många år.

Slutenvård kan förstöra en patients sociala nätverk. Det sker med de bästa intentioner. Behandlingsalliansen, relationen till patienten inne i vården, är det viktigaste för personalen. /FOTNOT Bente M. Weimand, Experiences and Nursing Support of Relatives of Persons with Severe Mental Illness, Karlstad University Studies 2012:17/ Om familj och vänner stöts bort ses det som en oundviklig biverkning när vården värnar patientens integritet.

Livet efter slutenvården ägnas så lite uppmärksamhet att man kan tro att utgångspunkten är att vissa patienter ska bli kvar livet ut. Ungefär som Säter fram till i sommar behandlat Thomas Quick/Sture Bergwall.

Av psykiatrins 4 500 slutenvårdsplatser finns var fjärde inom rättspsykiatrin. /FOTNOT: SKL Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården, SKL 2010-06-18/ Där behandlas huvudsakligen dömda brottslingar. Ändå hör den inte till kriminalvården utan till landstingen. Rättspsykiatrisk vård är ”psykiatrins enda vårdgaranti”, som en erfaren psykiater en gång sammanfattade läget.

Allt fler psykiskt sjuka blir brottslingar. ”Psykiskt sjuka som inte har fått hjälp och begår våldsbrott har ökat markant”, enligt utredaren Carola Pettersson på Citypolisen i Stockholm: ”De kan nyligen ha skrivits ut från vården, slutat att medicinera eller inte fått någon hjälp.” (DN 29/7).

En ensam patient som ska finna en plats ute i samhället hänvisas till boendestöd, socialtjänst och gode män. En god man arbetar för 8500 kronor om året per klient och har ett omfattande ansvar, inte bara för klienternas ekonomi. Många är goda, men åtskilliga är ointresserade eller rent av onda. Uppgiften är ett förtroendeuppdrag för amatörer, inget yrke. Några har dömts för förskingring. En god god man berättade för mig att samhället anförtrott honom att reda upp situationen för en nyutskriven patient. ”Vad skulle det kosta om man överlämnade ärendet till socialtjänsten?” undrade han, med all rätt.

I psykiatrin råder en otidsenlig maktfullkomlighet. Vårdapparaten betraktar sig som en god instans omgiven av onda krafter. Fallet Sture Bergwall belyser hur det kan gå när vården utövar sin egen godhet in absurdum. Det är svårbegripligt att Bergwall tvingats stanna på Säter, och det är ofattbart att han inte omgående flyttades till en annan klinik efter det sista frikännandet.

Den psykiatriska vården skapade förutsättningarna för Thomas Quicks falska bekännelser. Det har talats mycket om en rättskandal, men den korrekta beteckningen är en vårdskandal, en av många i psykiatrin som tillåts pågå i årtionden.

Annonser

One thought on “Vårdskandal är det rätta namnet på Thomas Quick-fallet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s